Části harmoniky detail

Ručně řezaná příklopka a červený měch heligonky Delicia Hlaváček 1942

OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁŘ​

Části harmoniky detail

Barva
Typ hlasů